Actueel

15.03.2021

Artikel in Boomzorg: Storix is specialist op het gebied van ecologisch beheer van de eikenprocessierups. Het bedrijf voert ook overlast bestrijding en monitoring uit. Met ingang van 1 januari is er octrooi verleend op de Vlinderfilterkasten van Storix. Auteur: Karlijn Raats

Lees het hele artikel! 

 

 

Medewerker Storix vult Vlinderfilterkast

21.10.2020

Deelname Storix aan beheerdersbijeenkomst eikenprocessierups provincie Noord-Brabant

Op 7 oktober 2020 vond het provinciale webinar over de aanpak en het beheer van de eikenprocessierups in Noord-Brabant plaats. Ton Stokwielder van Storix was hier als gastspreker aanwezig en heeft zijn manier van het ecologisch beheren van de eikenprocessierups gepresenteerd. De uitleg die Ton over zijn methode en kasten geeft, is hier te zien vanaf 00:20:18.

Tijdens de bijeenkomst zijn er verschillende methodes besproken waarmee de jaarlijkse overlast van de eikenprocessierups wordt bestreden. Denk bijvoorbeeld aan biologische bestrijdingsmiddelen zoals Xentari en nematoden, of het wegzuigen en -branden van de nesten. Het doel van de provincie Noord-Brabant is dit jaar veranderd naar het willen beheersen van de eikenprocessierups, in plaats van het bestrijden. Dit betekent een nieuwe, meer ecologische en duurzamere aanpak en het gebruik van nieuwe methodes.

Eén van die nieuwe methodes zijn de vlinderfilterkasten van Storix. Deze kasten worden in (overlast)gebieden met veel eikenprocessierupsnesten opgehangen. Ze bieden onderdak aan de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals sluipvliegen en -wespen. Daardoor kunnen deze soorten in aantallen toenemen en zullen zij meer eikenprocessierupseitjes opeten, waardoor er minder eikenprocessierupsen uit zullen komen en er dus minder vervelende brandhaartjes zullen zijn die bij mensen overlast veroorzaken. 

 

29.09.2020

Octrooi voor Storix Eikenprocessierups-nestkasten

Goed nieuws: per 1 januari 2020 is octrooi verleend aan onze EPR-nestkasten. Met dit octrooi, ook wel ‘patent’ genoemd, is de uitvinding beschermd en is het anderen verboden om deze uitvinding commercieel toe te passen in Nederland en België. We zijn blij dat onze aanpak nu de erkenning krijgt die hij verdient.

Ton Stokwielder van Storix over het octrooi: “In eerste instantie voelde ik er niet zoveel voor om een kostbaar octrooi aan te vragen, want ik houd er niet van om dingen voor mezelf te houden. Maar na lang nadenken, heb ik besloten om dit toch te doen. Ik wil namelijk voorkomen dat er straks voor een prikkie nestkasten uit China gaan komen, waar vervolgens onverantwoordelijk mee gewerkt wordt.”

Veilig werken was volgens Stokwielder de belangrijkste reden om het patent aan te vragen: “We geven cursussen aan beheerders en dealers, zodat we zeker weten dat er verantwoord en veilig met de kasten en de nesten gewerkt gaat worden. Ook verkopen we altijd sets van vijf vlinderfilterkastjes samen met een monitoringkast, zodat de aantallen goed gemonitord kunnen worden. Het octrooi is geldig in Nederland en België. De aanvraag voor heel Europa loopt nog, maar dat kan zomaar drie jaar duren.”

28.09.2020

Nu extra aantrekkelijk investeren in beheer eikenprocessierups

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft besloten dat onze natuurlijke aanpak van
de eikenprocessierups op de Milieulijst 2020 mag. Bedrijfsmiddelen die op deze lijst staan,
komen in aanmerking voor twee subsidies: Vamil en MIA. Deze subsidieregelingen gelden
zowel voor aanschaf en beheer van de EPR-nestkastjes als voor (advies over) de herinrichting
van het landschap. Door het belastingvoordeel tot wel 12% wordt het voor ondernemers
financieel extra aantrekkelijk om met onze innovatieve methode aan de slag te gaan.
De integrale aanpak van Storix valt onder de Milieulijst-codes F5100 ‘Voorzieningen voor het
versterken van biodiversiteit’ en F5101 ‘Voorzieningen voor het verbeteren van de
leefomstandigheden van insecten’.

De Ministeries van IenW en Financiën zijn verantwoordelijk voor de Vamil (Regeling Willekeurige
afschrijving milieu-investeringen) en de MIA (Regeling Milieu-investeringsaftrek). De Belastingdienst
en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren de regelingen uit. Met de MIA kunt u
tot wel 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst en met de Vamil kunt u tot 75%
van uw investering afschrijven op een tijdstip dat u zelf bepaalt.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt ondernemers vooruit op het gebied van
duurzaamheid, innovatie, internationaal en agrarisch ondernemen. Elk van deze termen is op Storix
van toepassing.

Duurzaam: de aanpak van de EPR is gericht op lange termijn beheer; met de juiste aanpassingen kan
het ecosysteem na gemiddeld vijf jaar zelf een EPR-plaag op een aanvaardbaar niveau houden,
zonder al te veel ingrijpen van bijvoorbeeld de beheerder.
Innovatief: Waar de focus (te) lang lag of spuiten en verbranden van de EPR-nesten, met alle nadelige
gevolgen voor de voedselketen, leggen wij de focus op ‘Niet bestrijden, maar beheren’, volgens
simpele maar doeltreffende principes.
Agrarisch: regelmatig komen er in lanen langs akkers EPR-plagen voor, omdat er vaak maar één
boomsoort (de eik) is aangeplant. De Storix-aanpak zorgt voor meer biodiversiteit en die ondersteunt
vervolgens weer de landbouw.

28.05.2020 

Bescherm de schapen en wolven in Nederland

Beste huisdieren en natuurliefhebbers, u heeft vast wel gehoord van de komst van de wolf in de gemeente Heusden. Schapenhouders waren hier niet op voorbereid. De wolf heeft inmiddels 58 schapen doodgebeten of ze door de schrik laten verdrinken. Daar zitten zowel schapenhouders als natuurliefhebbers niet op te wachten.

Wat is er na alle waarschijnlijkheid aan de hand?
Alles wijst erop dat dit een jonge ofwel puberwolf is, die letterlijk en figuurlijk de weg kwijt is. Deze wolf is verstoten uit een roedel en is al zwervend in Heusden aangeland. Schapen zijn dan een makkelijke prooi mits deze onbeschermd in de wei staan. Dat is dus het grote probleem in grote delen van Nederland. Ook huisdieren lopen voor vos en wolf onbeschermd rond. Dat is het grote verschil met huisdieren in Duitsland.

Wat kunnen we er op korte termijn aan doen?
In Duitsland, Zweden en Polen, en inmiddels ook in Nederland, is ervaring met dit soort situaties en wat je er aan kan doen. Als je de schapen voortaan achter een degelijk raster plaatst met stroomdraad op gepaste afstand, blijkt uit alle proeven dat dit afdoende is om de wolf af te schrikken. Daarom moet ook deze wolf op zeer korte 4.500 Volt voelen zodat deze een flinke opdoffer krijgt en het uit zijn hoofd laat om de komende tijd bij schapen in de buurt te komen.

Stel dat deze wolf weer snel vertrekt…waarom is gaas met stroom toch een oplossing voor lange termijn?
Op deze wijze conditioneer je deze wolf in de relatie van schapen met pijn door stroom.  En als het niet voor deze wolf is…..binnen nu en drie jaar kun je zeker een andere verwachten en begint de riedel van voor af aan, als we nu onze huisdieren niet beschermen. Kans op een roedel in de Loonsche en Drunense Duinen, met wild wissels naar huis ter Heide en ecologische verbindingszone via Drongelens afwateringskanaal..naar de maas. Voor een wolf is er echt een heel groot gebied ontsloten met meer dan voldoende reeën wat in dit gebied behoord tot zijn stapelvoedsel, maar ook ganzen staan volop op het menu, en die kunnen we echt wel wat missen

Voor meer informatie zie wolf-fencing.nl

Ton Stokwielder namens IVN de Waerdman