Beheer eikenprocessierups

De Storix EPR Regulatie Methode:

Een doorbraak voor duurzaam, ecologisch en EPR bestendig beheer.

De eikenprocessierups (EPR) veroorzaakt heel veel overlast in Nederland. Op verschillende plaatsen wordt er bestreden door het vernietigen van de rups. Door deze nietsontziende aanpak worden echter onze ‘bondgenoten’, de parasieten van de eikenprocessierups, ook gedood. Om deze parasieten te sparen en ons juist te laten helpen, heeft Storix een ecologische, duurzame en kosteneffectieve Beheer- & Monitoringsmodule ontwikkeld.

We zijn trots dat we u onderstaande doorbraak kunnen presenteren. 

Het Vlinderfilterhotel – eenvoudig principe, groot effect
Op vier meter hoogte kun je de Vlinderfilterhotels al in de boom zien hangen op verschillende locaties in Nederland. In deze kast zitten 16 eikenprocessierupsnesten die vol zitten met de poppen van zowel de eikenprocessierups, als ook parasieten van de eikenprocessierups, zoals sluipwespen en -vliegen. Door de speciaal geperforeerde wand van het ‘hotel’ kunnen de, uit de poppen gekomen, wilde sluipvliegen en -wespen ongehinderd door de gaatjes naar buiten vliegen. Zo kunnen ze opnieuw de vrije natuur in om vervolgens te gaan paren en de volgende generatie EPR te parasiteren. De EPR-vlinders die uitkomen zijn groter dan de gaatjes van de geperforeerde plaat en zitten daardoor gevangen in het ‘hotel’. Dit heeft als voordeel dat zij zich niet in de vrije natuur kunnen voortplanten en dus geen nieuwe generatie EPR kunnen starten.

Monitoring – de essentie voor verantwoord en duurzaam EPR beheer
Om de EPR plaag in een gebied in kaart te brengen gebruiken wij monitoringskasten. In deze kasten worden eikenprocessierupsnesten gestopt uit het te onderzoeken gebied. Tijdens het seizoen worden onder andere de uitgekomen EPR-vlinders, sluipwespen en sluipvliegen geteld. Met de gegevens van het seizoen kunnen we het percentage natuurlijke vijanden berekenen en creëren we inzicht in hoe we de plaagdruk van het nieuwe seizoen het best kunnen aanpakken.

Resultaten monitoring 
Uit nauwkeurige monitoring van meer dan 3000 nesten blijkt dat in Brabant gemiddeld de helft van de dieren die uit EPR nesten komen, parasieten zijn in plaats van vlinders van de EPR. In de buurt van bloemrijk grasland blijkt er zelfs zo’n 85% sluipvliegen of sluipwespen uit de nesten te komen. Uit bijna de helft komen zelfs alleen maar parasieten. In die nesten zijn dus alle rupsen door parasieten afgedood en komt er geen enkele EPR-vlinder meer uit. Wijzelf waren ook meer dan positief verrast door dit resultaat.

Wetenschappelijk onderzoek
Het Vlinderfilterhotel en het monitoringsprogramma zijn momenteel onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek. Er zijn 18 testlocaties verdeeld over verschillende provincies. De resultaten zullen in 2023/2024 bekend worden gemaakt, maar onze eigen tussentijdse resultaten zijn van dien aard dat we hier niet op wachten om de Vlinderfilterhotels in te zetten.

Plaatsen van nestkasten voor vogels en vleermuizen
Vogels en vleermuizen zijn natuurlijke vijanden van de EPR. Bij de plaatsing van nestkasten moeten we rekening houden met de territoria van iedere vogel of vleermuis om een overdaad aan nestkasten te voorkomen.

Vogels conditioneren om EPR-rupsen te eten
Vogels eten al duizenden jaren EPR. We hebben geleerd dat het mogelijk is om de focus van vogels te verleggen van andere lekkere rupsjes naar EPR. Niet alleen koolmezen, maar ook vele andere soorten vogels, eten EPR.

Biotoopverbetering door herinrichting en beheer op maat
We werken met een team van:

  • Ornithologen
  • Herbologen
  • Entomologen
  • Zoogdierdeskundigen
  • Landschapsarchitecten
  • Boombeheerders

Om op alle fronten het (stads)landschap dusdanig te herinrichten en te beheren dat dit EPR bestendig is en een enorme boost geeft aan de biodiversiteit. Nectar uit bloemen van kruiden en heesters zijn bijvoorbeeld cruciaal voor de nectarvoorziening van sluipvliegen en -wespen: de parasieten van EPR. Zo zijn er nog een scala aan mogelijkheden om overlast van EPR te voorkomen. Wilt u meer weten over bovenstaande items en onze aanpak, bekijk dan de uitgebreide informatie over de Regulatie methode en het achtergronddocument.

Tips bij overlast / jeuk

Wanneer de haartjes van de eikenprocessierups op jouw huid terecht komen, veroorzaken ze huiduitslag die enorm kan jeuken. Je kunt dit jeuken voorkomen, maar ook genezen, door de pH van je huid te verhogen. Dit kun je doen door:

– de haartjes te verwijderen met lauw-warm water

– je huid te wassen met zeep die pH verhogend is

– je huid in te smeren met Aloë Vera gel

Een EPR bestendig landschap in de Millingerwaard

Voor meer informatie:

Lees het uitgebreide stuk over de regulatie methode hier: Storix EPR regulatiemethode. Of mail met uw vragen naar info@storix.nl