Boombeheer

Voorbeeld van boombeheer: de Borkse Bakenboom

De Borkse Bakenboom is een Canadese populier van ruim 70 jaar oud in Waalwijk (hoek Van Lovenlaan – Talmastraat). De buurt wilde de boom graag behouden en heeft, net als de gemeente Waalwijk, advies ingewonnen bij boomdeskundigen van Storix.