Boombeheer

De Borkse Bakenboom: de rapporten.

De Borkse Bakenboom is een Canadese populier van ruim 70 jaar oud en staat in Waalwijk op de hoek van de Van Lovenlaan en Talmastraat. De buurt zou de boom graag behouden en heeft, net als de gemeente Waalwijk, advies ingewonnen bij boomdeskundigen.

Onderstaand treft u een overzicht van de gemaakte rapporten. Ton Stokwielder van Storix geeft in zijn ´Korte algehele conclusie´ een blik op de toekomst van de boom.