Evaluatie klimcursus

Evaluatie van het onderdeel

Klim- en Werktechnieken in bomen: waar let ik op

 

Wij hopen dat deze cursus/training van Storix Boom- & Landschapsbeheer aan uw verwachtingen heeft voldaan. Voor aanvullingen en verbeteringen stellen wij uw mening zeer op prijs. Vandaar deze beknopte evaluatie.

De waarderingsschaal loopt van 1 = zeer slecht tot 5 = zeer goed. Geef per vraag a.u.b. uw waardering.

Tevens willen wij u vragen om een (korte) toelichting of suggestie indien u een vraag waardeert met een cijfer lager dan 3. Overige opmerkingen zijn uiteraard ook welkom.


Wat vond u van de inhoud?


Zijn de opgedane kennis en vaardigheden toepasbaar in uw huidige werk?


Wat vond u van de werkwijze in de les?


Hoe beoordeelt u de gebruikte lesmethoden en -materialen?

Informatie / documentatie

Voorbeelden / casus

Discussie / interactie

Groepswerk


Hoe beoordeelt u de trainer / cursusleiding?

Inhoudelijk

Presentatie

Geven van feedback


Hoe beoordeelt u de accommodatie / verzorging?


Wat is uw eindoordeel over dit thema?


Wat heeft deze cursus u persoonlijk opgeleverd?


Heeft u suggesties ter verbetering?