Klachtenregeling

Storix Boom- & Landschapsbeheer beschikt over een adequate klachtenprocedure:

  • U kunt uw klacht mailen naar info@storix.nl en binnen twee weken ontvangen u een reactie.
  • Indien u tijd nodig heeft is voor onderzoek van uw klacht, wordt u deze binnen twee weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht en een indicatie wordt gegeven wanneer het verwachte uitsluitsel wordt gegeven.
  • Uw klacht wordt altijd behandeld.
  • Eventuele consequenties worden door Storix binnen 4 weken afgehandeld.
  • De afhandeling wordt geregistreerd en gedurende drie jaar bewaard
  • Bij een gescheiden zal dhr. W. van de Vorst treedt op als onafhankelijke derde partij.
  • De uitkomst is bindend voor beide partijen. Eventuele consequenties worden binnen 30 dagen opgelost.

Van de Vorst Groenprojecten
Vaarselstraat 48
5711 RE Someren
info@vandevorstbomen.nl

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Storix Boom- & Landschapsbeheer bindend.