Landschapsbeheer

Bolkensteeg Dongen

 

In de Bolkensteeg in Dongen is aan de Zuidzijde van de weg via ‘landruil’ een strook grond vrijgekomen voor Groeninrichting. De Gemeente Dongen heeft gekozen voor een duurzame inrichting van deze ruimte.  Aanplant en inrichting van deze groenstrook werd deels op een feestelijke wijze gerealiseerd tijdens het 50-jarig bestaan van de ‘ Nationale Boomfeestdag’.

Het unieke van deze plantstrook is dat er de benodigde ondergrondse ruimte beschikbaar is: Er is een breedte van 10 meter zonder kabels en leidingen. Reden genoeg voor een goede aanzet tot een gedetailleerd en met zorg uitgewerkt inrichtingsplan voor nu en de toekomst

Wilt u het complete rapport inzien dan kunt u dat hier downloaden