Opleidingen

CRKBO_InstellingCursussen klim- en werktechnieken

Als erkend opleidingsinstituut verzorgen wij voor trainingsinstituten praktische een aantal in-company cursussen, die onderdeel zijn van de opleiding European Treeworker.

Via het contactformulier kunt u uw wensen met betrekking tot in-company trainingen kenbaar maken. Ook de cursusvoorwaarden kunnen via dit formulier worden opgevraagd.

Als individuele cursist verwijzen wij u graag door naar Helicon Opleidingen
waarvoor wij al 26 jaar cursussen verzorgen.

Cursus Klim- en werktechnieken in bomen

Hoog in een boom klimmen en werken is een specialistische tak van boomverzorging, het vereist vakkundig gebruik van klimtechnieken en -materialen.

Doelgroep
Trainingsinstituten die de opleiding European Treeworker verzorgen.

Cursusduur
Het gedeelte dat Storix verzorgt, beslaat 2 x 3 aaneengesloten dagen in-company.

Inhoud cursus
Tijdens deze zeer praktijkgerichte cursus leert men werken met uiteenlopen klimmaterialen en -technieken, zoals body thrust, footlock. werpmethoden en dubbelloop. Ook leert men hoe reddingsacties uitgevoerd kunnen worden.

Klim- en werktechnieken in bomen met motorkettingzaag

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor de mensen die de cursus klime- en werktechnieke in bomen al gevolgd hebben.

Cursusduur
Het gedeelte dat Storix verzorgt, bestaat uit 2 x 3 aaneengesloten dagen in-company.

Inhoud cursus
Tijdens deze cursus worden de basis klim – en werktechnieken verder uitgebouwd, waarbij gebruikt wordt gemaakt van motorkettingzagen om snoeiwerkzaamheden in de kroon uit te voeren. Tevens worden vaardigheden bijgebracht om bomen te demonteren, waarbij deze met behulp van klim- en afvangtechnieken in gedeeltes worden geveld.

Evaluatie

Heeft u bij ons een training gevolgd, dan horen wij graag hoe u deze hebt ervaren. Door het invullen van het evaluatieformulier, helpt u ons onze trainingen verder te perfectioneren.