Opleidingen

CRKBO_InstellingCursussen Treeworker en klimtechnieken

 

Als erkend opleidingsinstituut verzorgen wij een aantal gespecialiseerde cursussen in compagnie met andere opleidingsinstituten. Storix neemt hierin het praktische gedeelte geheel voor zijn rekening.

Klim- en werktechnieken in bomen
Deze training is een onderdeel van de opleiding European Treeworker

Doelgroep
Trainingsinstituten die de opleiding European Treeworker verzorgen. Daar kan iedereen die klimmend boomverzorgingswerkzaamheden wil uitvoeren terecht

Cursusduur
Het gedeelte dat verzorgt kan worden door Storix Boom- en Landschapsbeheer bestaat uit 2 x 3 aaneengesloten dagen

Inhoud Cursus
Tijdens deze zeer praktijkgerichte instructie kan men met een ruime keuze aan klimmaterialen diverse klimtechnieken in bomen leren: bodythrust, footlock, werpmethoden dubbelloop. Ook leert men hoe reddingsacties uitgevoerd kunnen worden.

Klim- en werktechnieken in bomen met motorkettingzaag
Inhoud Cursus
Men bouwt basisvaardigheden klim – en werktechnieken verder uit en gebruikt hierbij motorkettingzagen om snoeiwerkzaamheden in de kroon uit te voeren.

Tevens worden vaardigheden bijgebracht om bomen te demonteren. Het demonteren van een boom houdt in dat deze door middel van klim- en afvangtechnieken in gedeeltes wordt geveld.

Heeft u interesse in compagnie training afnemen van Storix Boom- & Landschapsbeheer, dan kunt u via ons contactformulier uw wensen kenbaar maken. De cursusvoorwaarden kunnen eveneens via dit contactformulier worden opgevraagd.

Als individuele cursist verwijzen wij u door naar Helicon Opleidingen waarvoor wij o.a. instructies verzorgen.

 

Evaluatie

Heeft u bij ons een training gevolgd, dan horen wij graag hoe u deze training hebt ervaren. Door het beantwoorden van enkele vragen op het evaluatieformulier, helpt u ons onze trainingen verder te perfectioneren.

Klachtenregeling

Storix Boom- & Landschapsbeheer beschikt over een adequate klachtenprocedure. Contactpersoon is Ton Stokwielder (06-53351557, e-mail: info@storix.nl). Binnen 2 weken wordt uw klacht verwerkt en ontvangt u een reactie.

Bij een geschil zal de heer W. van de Vorst (Van de Vorst Groenprojecten, Vaarselstraat 48, 5711 RE  Someren, e-mail: info@vandevorstbomen.nl) optreden als onafhankelijke derde partij. Indien langere tijd nodig is voor onderzoek van uw klacht, wordt u hiervan binnen 2 weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht en een indicatie wordt gegeven over wanneer uitsluitsel verwacht wordt.

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Storix Boom- & Landschapsbeheer bindend. Eventuele consequenties worden door Storix snel afgehandeld. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

De afhandeling wordt geregistreerd en gedurende 3 jaar bewaard.