Beheer eikenprocessierups

Storix werkt aan doorbraak voor natuurlijk beheer van de eikenprocessierups

 

Maandenlang beheerste de eikenprocessierups (EPR) afgelopen zomer het nieuws. De rups veroorzaakte met zijn brandhaartjes dermate grote overlast, dat de strijd tegen de rups overal op dweilen met de kraan open ging lijken. Nu ziet het vooruitzicht voor volgend jaar er helaas niet veel beter uit. Storix denkt echter met een revolutionaire uitvinding een wapen in handen te hebben in de strijd tegen de EPR en heeft daarvoor octrooi aangevraagd. Het gaat om een kast waarin nesten met EPR worden opgesloten, waardoor de EPR door natuurlijke vijanden, zoals sluipvliegen en -wespen, bestreden kan worden. Het is daarbij belangrijk dat de rupsenstand van EPR niet geëlimineerd wordt, maar de regulatie ervan goed beheerd gaat worden. Op deze manier blijft de voedselpiramide namelijk intact en zorgt dit voor minder overlast van EPR bij mensen. 

Monitoring

Er is een pilotproject met deze nieuwe vorm van EPR-bestrijding opgezet. Onderdeel daarvan is het monitoren van de ontwikkelingen in de geplaatste nestkasten. De inzet en activiteit van natuurlijke vijanden van de rups, zoals de sluipvlieg en -wesp, worden gemonitord. De nestkasten zijn zo ontwikkeld, dat de vlinders van de EPR door slim gebruik van een geperforeerde plaat niet kunnen ontsnappen als ze uitkomen, terwijl de EPR predatoren wél vrij in en uit de nestkasten kunnen vliegen door deze kleine openingen. Zo kunnen die predatoren zich in de kasten tegoed doen aan de poppen van de rups, terwijl de EPR vlinders die in de nestkast uitkomen, sterven achter de geperforeerde plaat van de kasten. Doordat de predators zich in deze nestkasten in de directe omgeving van andere rupsennesten snel kunnen voortplanten, zullen zij ook andere EPR nesten buiten de opgehangen nestkasten aanvallen.
Op deze manier komt een natuurlijke cyclus op gang die spuiten met chemische of biologische bestrijdingsmiddelen in enkele jaren geheel kan vervangen, afhankelijk van de schaal van aanpak. Na 5-7 jaar zal er een stabiel ecologisch evenwicht gecreëerd zijn. Vanaf dan is het ophangen van EPR nestkasten niet meer noodzakelijk.

Onderzoek

De komende jaren dient er meer onderzoek plaats te vinden om deze methode van het bestrijden met natuurlijke vijanden uit te breiden. Door de reeds aangetoonde grote potentie is het tijd om de methode op te gaan schalen. Storix is daarom voortvarend aan de slag om de introductie van de EPR-kasten zo breed mogelijk uit te rollen, opdat Nederland volgend voorjaar klaar is om de dreigende nieuwe plaag met de juiste wapens aan te pakken. Er zijn inmiddels diverse typen kasten ontwikkeld: van kleinere, op vogelnestkasten lijkende EPR kasten, voor particuliere tuinen, tot metalen cylinders die door gemeenten en andere natuurbeheerders op grotere schaal ingezet kunnen worden. Storix blijft de kasten aanpassen aan de laatst verworven inzichten uit de praktijk. Zo is er ontdekt dat het aanbieden van suikerwater extra veel vliegen en wespen naar de kasten lokt.

Zeven stappen

Voor het integreren van deze nieuwe methode is er een zeven-stappenplan opgesteld, waarin de eerste stap de inzet van de EPR nestkasten is. Met behulp van dit stappenplan is de overlast binnen drie jaar te minimaliseren. 
Na het als eerste stap ophangen van de EPR nestkasten, is het bij stap 2 noodzakelijk om een bloemrijke omgeving te scheppen waarin de natuurlijke vijanden goed kunnen gedijen. Stap 3 is het herstel van de voedselpiramide door spuiten te vervangen door het reguleren van de eikenprocessierups. Stap 4 is het plaatsen van nestkasten voor vogels en vleermuizen. Vogels ‘aanleren’ de rupsen te eten is stap 5. Stap 6 is monitoring van de aantallen vlinders om te kunnen voorspellen waar de meest ernstige plagen zich voor dreigen te gaan doen. Stap 7 omvat onderzoek naar de complete biologie van alle natuurlijke vijanden om die zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten en hun samenwerking te kunnen bevorderen.

Het uiteindelijke doel is het publiceren en delen van de opgedane ervaringen over het beheer van de eikenprocessierups en het benadrukken van de noodzaak van het zeven-stappenplan. In de hoop dat zowel publiek als politiek zullen inzien dat dit de enige weg is naar een toekomst waarin de overlast door eikenprocessierupsen tot een absoluut minimum beperkt kan blijven. 

Voor meer informatie:

mail naar info@storix.nl

Bekijk hier de eerste 7 stappen:

7 van 13 stappen met onderbouwing

Dealer informatie

Voorwaarden dealer

Artikel uit Oase winter 2019

Epr en sluipvliegen