Visie en beeldmerk

 Onder ecologie verstaan we ‘het geheel van relaties tussen levende organismen’. Dat zijn dus de verhouding tussen planten, bomen, dieren en mensen. Voor het welzijn van het organisme ‘boom’ zijn al deze, onlosmakelijk met elkaar verbonden, levende omgevingsfactoren van belang.
Wij hebben oog voor dit geheel!

De verschillende onderdelen van ons het beeldmerk (gemaakt door Peter Twisk) symboliseren de invloedssfeer van de stadsboom:

  • Huis                 Stedelijk gebied.
  • Jongen             Mens, die geniet van de invloedssfeer van de boom.
  • Wolk                 Klimaat
  • Vogel               Voorkomt en/of heeft een regulerende werking op plagen.
  • Vlinder             Insectenwereld, waar bomen afhankelijk van zijn voor hun bestuiving.
  • Vrachtwagen   Verkeer.
  • Worm              Afbraakprocessen en structuurverbetering in de bodem.
  • Riool                Kabels en leidingen die rond een stadsboom in de grond zitten.
  • Schimmel        Parasieten, die ervoor zorgen dat de boom gevaarlijk wordt.

De dynamische lijn ten slotte geeft aan dat al deze omgevingsfactoren altijd in beweging en onderling met elkaar verbonden zijn.