Visie en beeldmerk

Vanwege het belang van de ecologie wordt in dit beeldmerk de invloedssfeer van de stadsboom gesymboliseerd.

  • De dynamische lijn geeft aan dat de omgevingsfactoren altijd in beweging en met elkaar verbonden zijn.
  • Het huis symboliseert het stedelijk gebied.
  • De spelende jongen staat voor de mens die geniet van de invloedssfeer van de boom.
  • De wolk symboliseert het klimaat.
  • De vogel voorkomt en/of heeft een regulerende werking op plagen.
  • De vlinder symboliseert de insektenwereld waar vele soorten bomen afhankelijk van zijn voor bestuiving.
  • De vrachtwagen symboliseert het verkeer.
  • De regenworm vormt een belangrijke hoeksteen voor allerlei afbraakprocessen en structuurverbetering in de bodem.
  • Het riool staat voor alle kabels, leidingen en buizen die rondom een stadsboom in de grond zitten.
  • De schimmels; sommige soorten parasiteren op de boom en zorgen ervoor dat de boom een gevaar wordt voor zijn omgeving.

De complete uitleg van ons beeldmerk kunt u hier lezen.